Udział uczniów klasy 4a w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ”

Dnia 29 września 2021r. w Przewozie odbyła się Spartakiada osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży  pt. „Integracja Przez Aktywność”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Sami Sobie”. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Burmistrz Dorota...