Przypomnienie o terminie uzupełniającym w rekrutacji do klas pierwszych

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice