Jesteśmy Ekocyrkularni

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w listopadzie 2022r.  zwrócił się z prośbą do dyrekcji  przedszkoli i szkół podstawowych, aby wzięły  udziału w I edycji „Konkursu popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym Ekocyrkularni”.