Kategoria: Szkoła Równych Szans – IV edycja

Koło informatyczne

Koło informatyczne realizowane w ramach Szkoły Równych Szans IV edycja ma na celu pogłębianie zainteresowania informatyką a także poszerzanie wiedzy o technologiach informatycznych. Koło prowadzi p. Sebastian Kotlarek w sali 110. Spotkania odbywają się...

Koło fotograficzne – “Odkryć na nowo fotografię”

Koło fotograficzne – “Odkryć na nowo fotografię” Cele: zainteresowanie młodzieży wykorzystaniem fotografii w różnych dziedzinach życia, umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym, nabycie wiadomości z teorii i historii fotografii, rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną...

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

W ramach projektu „Szkoła Równych Szans –IV edycja” realizowane są zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, przeznaczone dla uczniów klas I i II Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Celem zajęć...

Działalność Koła Europejskiego

Koło Europejskie prowadzone jest przez Irenę Adamczyk oraz Marię Rytko. W zajęciach uczestniczy łącznie około 35 uczniów. Na spotkaniach poruszana jest tematyka związana z Europą tj. środowisko przyrodnicze i historia kontynentu oraz funkcjonowanie Unii Europejskiej. W maju 2013r.odbył się wewnątrzszkolny konkurs, którego celem było sprawdzenie wiedzy uczniów klas drugich na temat Europy.