Kategoria: Szkoła Równych Szans – II edycja

Prezentacje uczniów

Przedstawiamy prezentacje multimedialne stworzone w programie Power Point 2007 na zajęciach InfoFoto.gim.pl. Podzieliliśmy się na 2 grupy (chłopcy i dziewczęta). Prezentacje zawierają fotografie wykonane przez nas na zajęciach jak również w plenerze oraz indywidualnie....

„Świerki” w spółdzielni inwalidów

Po wizycie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 4. grudnia 2010 r. udaliśmy się do Spółdzielni Inwalidów im. Zygmunta Starego. Zakład oddalony jest od naszego gimnazjum zaledwie kilkaset metrów, ale to w linii prostej. Trzymając się...

W Elektrowni „Kozienice”

11 grudnia 2010 r. w ramach projektu Szkoła Równych Szans /Europejski Fundusz Społeczny/ zwiedzaliśmy Elektrownię „Kozienice”. O godz. 10.00 przed bramą czekali na nas przewodnicy: inżynierowie Dariusz Jabłoński i Mieczysław Mierzicki. Wszyscy zostaliśmy wyposażeni...