Kategoria: Szkolny Ośrodek Kariery

Zwiedzamy Elektrownię

Zwiedzamy Elektrownię 26 lutego Szkolny Ośrodek Kariery zorganizował wycieczkę do Enea Wytwarzanie S.A. w Świerżach Górnych. Wzięło w niej udział 20 uczniów naszego gimnazjum. W wartowni otrzymaliśmy kaski, które  miały zapewnić nam bezpieczeństwo podczas...

Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery

Coraz trudniej jest właściwie ukierunkować swój rozwój zawodowy, aby odpowiednio ulokować się na rynku pracy. Zdobycie kwalifikacji zawodowych nie zawsze łączy się z umiejętnością kierowania własną karierą. Wielu zdolnych uczniów, bardzo dobrych w swojej dziedzinie, traci swoje życiowe szanse przez złe wybory, nietrafne decyzje i brak umiejętności wejścia i utrzymania się na rynku pracy. Jeśli więc mamy być częścią nowoczesnej Europy, powinniśmy wejść do niej przygotowani. Nasza młodzież powinna mieć równe szanse startu na europejskim rynku pracy. Taką szansą jest dla młodzieży Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach realizacja projektu Szkoła Równych Szans IV edycja. finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.