Lista uczniów nowo przyjętych do świetlicy szkolnej…