Nasi uczniowie w podróży w czasie do „epoki kamienia łupanego”