Obszar 2. Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego