Jan Paweł II – „Człowiek modlitwy”

W programie artystycznym słowo i nauki papieskie podkreślone zostały  przez ruch sceniczny, muzykę Jacka Kaczmarka oraz pokaz multimedialny. Dopełnieniem papieskich przesłań i muzyki były kostiumy uczniów upamiętniające beatyfikację Jana Pawła II oraz nadanie Gimnazjum nr 1 imienia w 2005 r. Ulubioną pieśń Papieża, „Barkę”, zaśpiewali Małgorzata Ptaszek, Aleksandra Mazur, Anna Kowalska, Bartłomiej Matracki oraz Norbert Kalinkowski. Młodzi aktorzy posłużyli się symbolami: światło, anioł prowadzący Ojca Świętego do domu Ojca, portrety polskich świętych.
Jeden z uczniów, Artur Bębeńca, podziękował: „My, pokolenie Jana Pawła II, któremu było dane słuchać Go, uczestniczyć w Jego Eucharystii, jesteśmy pełni wdzięczności, że mogliśmy towarzyszyć mu w Jego ziemskiej wędrówce. Ojciec Święty nie odszedł. Wciąż jest w naszych sercach.”
Pieśni papieskie śpiewał chór szkolny. Uroczystość zakończyła się  odśpiewaniem hymnu szkoły „Patronie nasz”.
Program artystyczny pod hasłem „Jan Paweł II –  człowiek modlitwy” przygotowali nauczyciele: Wiesława Kucharska i Danuta Słowińska; prezentację multimedialną Sebastian Kotlarek, a chór przygotowała Bożena Jagiełło. Koordynacją uroczystości zajęła się wicedyrektor Wanda Karsznia – Czerska.
Na zakończenie dyrektor szkoły Tomasz Trela wraz z delegacją młodzieży złożył kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II w Ogrodzie Papieskim. Młodzież gimnazjalna ułożyła ze zniczy serce w barwach narodowych. Całą uroczystość uświetniła gra orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozienicach. Wspólna modlitwa była wyrazem dziękczynienia za beatyfikację Jana Pawła II.

{gallery}images/pg1/2011-2012/Swieto szkoly{/gallery}