Procedury

Procedury:

  1. Procedura kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów -> pobierz
  2. Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć -> pobierz
  3. Procedury postępowania nauczycieli i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach w sytuacjach kryzysowych -> pobierz
  4. Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia na terenie placówki -> pobierz
  5. Procedury organizowania wycieczek szkolnych i rajdów  -> pobierz
  6. Procedura postępowania w sytuacji używania przez ucznia telefonu komórkowego na lekcjach -> pobierz
  7. Procedury postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach -> pobierz
  8. Procedury postępowania w przypadku palenia papierosów na terenie szkoły przez uczniów Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach -> pobierz
  9. Procedury przekazywania informacji zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach -> pobierz