Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II

w Kozienicach

 

adres: Kozienice, ul. Nowy Świat 24

kod pocztowy: 26-900 Kozienice

tel/fax: (48) 614 52 01 – sekretariat

e-mail: sekretariat@psp4kozienice.pl

www: https://www.psp4kozienice.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@psp4kozienice.pl

 

Formularz kontaktowy:

    ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY