Obwody szkoły

UCHWAŁA NR XI/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 19 sierpnia 2019 r

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Nowy Świat 24, 26-900 Kozienice

Do obwodu szkoły należą miejscowości:

Kozienice ulice: Dolna, Górna, Hamernicka, Kolejowa, T. Kościuszki od Hamernickiej, Krzywa, Lubelska od nr 22 parzyste i 31 nieparzyste, Młyńska, Nowy Świat od ulicy Hamernickiej, Czwartek, Polna, Przemysłowa, Starowiejska, Szpitalna, Ludwika Waryńskiego, Zielona, Wójcików nr 1 i 2, Słoneczna, Żytnia.