Obwody szkoły

UCHWAŁA NR XXVII/257/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach należą:

Miejscowości: Kozienice

ulice: Dolna, Górna, Hamernicka, Kolejowa, T. Kościuszki od Hamernickiej, Krzywa, Lubelska od nr 22 parzyste i 31 nieparzyste, Młyńska, Nowy Świat od ulicy Hamernickiej, Czwartek, Polna, Przemysłowa, Starowiejska, Szpitalna, Ludwika Waryńskiego, Zielona, Wójcików nr 1 i 2, Słoneczna, Żytnia.

Klasy Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach prowadzone w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach, ul. Nowy Świat 24.

Miejscowości: Kozienice

ulice: Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta, Czwartek, Dolna, Drzewna, Górna, Hamernicka, J. Kochanowskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, T. Kościuszki, Krzywa, Lubelska, Młyńska, Nowy Świat, Osiedle Pokoju, Parkowa, Polna, Przemysłowa, Pusta, Radomska, Słoneczna, Starowiejska, Szpitalna, L. Waryńskiego, Wójcików, Zielona, Żytnia;

Miejscowości: Janików, Ruda, Janów, Śmietanki, Janików Folwark, Brzeźnica, Psary, Staszów, Stanisławice, Nowiny, Aleksandrówka, Kociołki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Cudów, Wymysłów, Holendry Kozienickie od nr 1 do 55, Przewóz, Samwodzie, Wójtostwo, Kępa Wólczyńska, Dąbrówki, Kępeczki.