Rada Rodziców


Prośba do rodziców – uczniów naszej szkoły

 

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na konto RADY RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W KOZIENICACH w sekretariacie szkoły lub na poniżej podane konto:

Nr rachunku:  4810 2043 1700 0051 0201 1136 04 BANK PKO BP S.A. Odział w Kozienicach

 

Dokonując wpłaty na konto prosimy o podanie imienia i nazwisko ucznia.

 

Decyzją Rady Rodziców została wybrana firma InterRisk a składka wynosi 34 od osoby. Prosimy o dokonywanie wpłat u wychowawców.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Renata Wołos

Załączniki:

Warunki ubezpieczenia

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Stan na 31.03.2017.

I a – 10 uczniów na kwotę – 380,00 zł

I b – 15 uczniów na kwotę – 380,00 zł

I c – 3 uczniów na kwotę – 160,00 zł

I d –  7 uczniów na kwotę – 220,00 zł

I e –  4 uczniów na kwotę– 200,00 zł

I f – 7 uczniów na kwotę        – 280,00 zł

II a – 4 uczniów na kwotę – 160,00 zł

II b – 8 uczniów na kwotę – 320,00 zł

II c – 11 uczniów na kwotę – 440,00 zł

II d – 4 uczniów na kwotę – 160,00 zł

II e – 8 uczniów na kwotę – 320,00 zł

II f – 7 uczniów na kwotę – 260,00 zł

III a – 11 uczniów na kwotę – 420,00 zł

III b – 5 uczniów na kwotę – 180,00 zł

III c – 12 uczniów na kwotę – 480,00 zł

III d – 0

III e – 6 uczniów na kwotę – 240,00 zł

Wpłaty na Radę Rodziców  4.600,00 zł