Rada Rodziców

Prośba do rodziców – uczniów naszej szkoły

 

Informujemy ze zmieniło się konto Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Aktualne to 31 1240 5862 1111 0010 8612 0181 w Banku Pekao S.A.

 

Dokonując wpłaty na konto prosimy o:

Tytuł przelewu, imię nazwisko dziecka, klasa