Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020 r.
2 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka 2,3,7,14,15 września 2020 r.
3 Dzień Edukacji Narodowej – akademia 14 października 2020 r.
4 Pasowanie na ucznia – pierwszoklasiści 16 października 2020 r.
5 Dzień otwarty/spotkanie z rodzicami 22 października 2020 r.
6 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2020 r.
7 Narodowe Święto Niepodległości – akademia 10 listopada 2020 r.
8 Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny 11 listopada 2020 r.
9 Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 12, 13 listopada 2020 r.
10 Spotkanie z rodzicami- wywiadówka 19 listopada 2020 r.
11 Dzień otwarty/spotkanie z rodzicami 17 grudnia 2020 r.
12 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r. – 1 stycznia 2021 r.
13 Święto Trzech Króli – dzień wolny 6 stycznia 2021 r.
14 Propozycje ocen śródrocznych 11 stycznia 2021 r.
15 Ferie zimowe 18-31 stycznia 2021 r.
16 Wystawienie ocen śródrocznych 8 lutego 2021 r.
17 Klasyfikacja śródroczna 11 lutego 2021 r.
18 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka 14 lutego 2021 r.
19 Zakończenie I półrocza 15 lutego 2021 r.
20 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka 11 marca 2021 r.
21 Rekolekcje Wielkopostne marzec 2021 r.
22 Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych 15 marca 2021 r.
23 Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2021 r.
24 Spotkanie z rodzicami – dzień otwarty 15 kwietnia 2021 r.
25 Święto Pracy- dzień wolny 1 maja 2021 r.
26 Święto Konstytucji 3 maja-dzień wolny 3 maja 2021 r.
27 Dni wolne od zajęć dydaktycznych 4, 5, 6, 7 maja 2021 r.
28 Dzień Patrona Szkoły

Jana Pawła II – Święto Szkoły

 18 maja 2021 r.
29 Spotkanie z rodzicami – wywiadówka

podanie propozycji ocen końcowych

27 maja 2021 r.
30 Boże Ciało – dzień wolny 3 czerwca 2021 r.
31 Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych 4 czerwca 2021 r.
32 Klasyfikacja końcowa 21 czerwca 2021 r.
33 Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych 25 czerwca 2021 r.
34 Ferie letnie – wakacje 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.