Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa regulująca zakres działania władz państwowych oraz prawa obywatelskie. Tworzona była w tajemnicy, ponieważ obawiano się sprzeciwu posłów szlacheckich, którzy z  góry nie zgadzali się na jakiekolwiek postępowe próby reform państwa.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach polskiej państwowości, obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień...

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Zgodnie z zał. nr 1 Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice nr 14/2021 z dnia 25.01.2021r. od 5 do 7 maja br. trwa rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli w Gminie Kozienice Rekrutacja dotyczy placówek : Publiczne Przedszkole Nr 1...