OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „(Nie)zwykła matematyka”

W bieżącym roku szkolnym od września do czerwca w naszej szkole realizowano Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „(Nie)zwykła matematyka”.
Celem projektu było kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadania projektowe, uczniowie mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne.
W trakcie całego roku szkolnego uczniowie klasy IV c zgłębiali tajniki matematyki, wykonując zadania projektowe. Zrealizowali 17 różnorodnych zadań z 10 modułów. Uczniowie rozwiązywali problemy matematyczne, które pozornie nie miały z matematyką na lekcji nic wspólnego, uczyły pracy w grupie i pokazały, że matematyka nie jest taka straszna, jak się wydaje.
Koordynatorem projektu była Pani Katarzyna Król.