II miejsce w Konkursie Regionalnym ” Najlepiej Pracujące szkolne koło LOP”