Nasza szkoła odznaczona Medalem 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża