Program profilaktyczny „Zdrowe żywienie – mądre myślenie”

W dniach 11-13 i 18 października 2021 roku uczniowie klas III – VIII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez trenera fundacji „Nowe Horyzonty” pt. ,,Zdrowe żywienie – mądre myślenie”.

Celem programu było wykształcenie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych poprzez poszerzenie wiedzy na temat zdrowych i szkodliwych produktów spożywczych oraz wzmacnianie czynników chroniących przed prowadzeniem niezdrowego stylu życia.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, poznali pojęcie zdrowia, zdrowej żywności i żywności przetworzonej , poszerzyli wiedzę dotyczącą szkodliwości przetworzonego jedzenia, utrwalili zasady zdrowego stylu życia oraz uświadomili sobiejaki wpływ ma aktywność fizyczna na dobrą kondycję młodego organizmu.

Program profilaktyczny został sfinansowany przez GMINĘ KOZIENICE.