Ratowniczek 2021

Dnia 20.10.2021 w naszej placówce odbyły się pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej PCK w ramach XIII edycji programu Ratowniczek.

Uczniowie klasy 2a, pod opieka merytoryczną opiekunek Szkolnego Koła PCK przeprowadzili dla koleżanek i kolegów ze swojego oddziału instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku konieczności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej. Wybrani przedstawiciele klasy zademonstrowali również, jak prawidłowo zabezpieczyć miejsce wypadku i wezwać służby medyczne. Następnie cała klasa uczestniczyła w pogadance dotyczącej zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Drugoklasiści rozwiązywali także quiz o zdrowym stylu życia. Przedszkolaki z oddziału Krasnoludki zaprezentowały sposób postępowania przy oparzeniach. Wykazały się przy tym doskonałymi umiejętnościami opatrywania ran.

Uczestnicy zajęć mieli również możliwość bliższego poznania elementów apteczki oraz ich zastosowania.

Podsumowując akcję, opiekunki SKPCK rozdały dzieciom prowadzącym warsztaty pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali symboliczne pamiątki od Zarządu Rejonowego PCK w Kozienicach.