Sprawnie, szybko i przede wszystkim bezpiecznie czyli…..

29 września w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja. Około godziny 10.00 zostało zgłoszone zawiadomienie telefoniczne do Państwowej Straży Pożarnej o podjęciu próbnej ewakuacji szkoły .
Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji a obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku. Głównym jej celem ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Uczniowie i nauczyciele w ciągu 3 minut , zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować, w spokoju i bez paniki wykonały zadanie próbnego alarmu. Mimo powagi sytuacji po ukończonej akcji znalazł się czas aby nasze przedszkolaki obejrzały wóz strażacki , przymierzyli kaski i zapoznali się z sympatycznymi strażakami 
Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwał 1 zastęp Państwowej Straży Pożarnej.

This slideshow requires JavaScript.