Uczniowie klas czwartych i siódmych zostali bardzo gruntownie zintegrowani