Akcja UNICEF „Po pierwsze dziecko”

Nasza szkoła od tego roku szkolnego jest członkiem Klubu Szkół UNICEF. W czerwcu uczestniczyliśmy w ogólnopolskim projekcie „ Po pierwsze dziecko”. W jego ramach uczennice klasy 3c Maja Grzesik, Julita Bartosiewicz, Martyna Sadal i Aleksandra Sztobryn, korzystając z materiałów udostępnionych przez UNICEF wykonały prezentację multimedialną.
Celem projektu jest uświadomienie młodym ludziom w jakiej strasznej sytuacji znaleźli się ich rówieśnicy z krajów objętych działaniami wojennymi. To dzieci, którym dzieciństwo zostało odebrane z powodu wojny. Zmuszone do opuszczenia swoich domów wyruszają w drogę, która, jak wierzą, przyniesie im lepsze życie. Niestety bardzo często nadzieje te okazują się płonne. Życie uchodźcy nie jest łatwe, a decyzja o ucieczce to ostateczność. Podstawą pomocy niesionej potrzebującym jest zrozumienie ich sytuacji. Wiedzę i postawy najlepiej kształtuje się od najmłodszych lat, dlatego UNICEF zaprasza do zaangażowania uczniów w dyskusję o sytuacji ich rówieśników.
13 czerwca na 2 i 3 godzinie lekcyjnej uczennice przeprowadziły lekcję, w której uczestniczyło 6 klas pierwszych i 6 drugich. Uczennice zachęcały młodszych kolegów do dyskusji o sytuacji ich rówieśników , dla których dzieciństwo to nie zabawa i spotkania w szkole, ale walka o przetrwanie. Dziewczyny przedstawiły również losy znanych osób, które w dzieciństwie również były uchodźcami. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie uczestniczyli w dyskusji.
Obecnie na świecie ponad 10 milionów uchodźców to dzieci. Największą grupę uchodźców stanowią ofiary wojny w Syrii oraz konfliktów zbrojnych w Afganistanie i Iraku. Mieszkańcy tych krajów uciekają przed wojną, prześladowaniami i reżimem. Uciekają by żyć!
Wojna wszędzie jest taka sama – bez względu na szerokość geograficzną, zawsze destabilizuje życie milionów ludzi. Przynosi cierpienie, ból, strach.

Koordynatorami akcji byli Przemysław Nowak i Sebastian Kotlarek.

This slideshow requires JavaScript.