„Bezpieczeństwo nas kręci…”

W ramach akcji „Bezpieczeństwo nas kręci…” w naszej szkole odwiedzili nas funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach prawnych, jakie im grożą za wykroczenia, co to jest demoralizacja, jak zachować się w sytuacji przemocy rówieśniczej. Został również szeroko omówiony wątek cyperprzemocy. Uczniowie z dużym zaangażowaniem słuchali rad i wskazówek funkcjonariuszy i aktywnie uczestniczyli w dyskusji na w/w tematy. Takie spotkanie z policjantami z pewnością pomoże naszym podopiecznym unikać wszelkich zagrożeń a zwłaszcza tych związanych z cyberprzemocą. Bezpieczeństwo naszych uczniów to priorytet, a zatem akcją zostały objęte wszystkie klasy według ustalonego harmonogramu. Klasy II i III gimnazjum – 24.10.2017 r., klasy VII – 13.12.2017r., a klasy I i IV spotkają się z policjantami 19.12.2017 r.

This slideshow requires JavaScript.