Duży sukces Weroniki Gołębiowskiej !!!

Wyróżnienie w konkursie Ogólnopolskim „ Mój Las”
Nasza uczennica Weronika Gołębiowska z klasy II a zdobyła wyróżnienie w etapie regionalnym XXIX edycji Ogólnopolskiego konkursu „Mój Las”. Konkurs ten miał na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczo- ekologiczno- leśnej, promowanie walorów przyrodniczo- turystycznych polskich lasów oraz podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. W ramach konkursu należało wykonać pracę na temat: „ Las miejscem pracy, wypoczynku i ostoją dzikiej przyrody”. Praca Weroniki w ciekawy sposób uzupełniona została licznymi fotografiami. Opiekunem pracy była p. Iwona Bitner.