Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej – popularnie zwany Dniem Nauczyciela- jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Ten wyjątkowy dzień dla polskiej edukacji ustanowiono 27 kwietnia 1972r. na mocy ustawy: Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą DZIEŃ NAUCZYCIELA, następnie w 1982r. zmieniono na DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej (KEN), która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773r.
W naszej szkole Dzień Edukacji obchodziliśmy bardzo odświętnie. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym pan dyrektor złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Życzył im kolejnych sukcesów i osiągnięć w pracy pedagogiczno-wychowawczej.
Niewątpliwie bardzo miłą chwilą było wręczenie Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły.Nagrody otrzymali : wicedyrektor Urszula Szerszeń , Dorota Stępień, Jowita Madej , Magdalena Prygiel , Alicja Kucharska, Iwona Świątkowska, Grzegorz Kocyk, , Sebastian Kotlarek , Przemysław Nowak , Bogusława Zwolska , Aneta Giętka , Renata Kopyt i Janusz Włodarczyk.
Głos zabrała również przedstawicielka Rady Rodziców pani Renata Wołos, która w imieniu wszystkich rodziców oraz własnym, nauczycielom oraz całemu personelowi szkoły złożyła najlepsze życzenia zdrowia, wytrwałości i pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Z kolei głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Julia Górka w imieniu wszystkich uczniów podziękowała nauczycielom oraz pracownikom szkoły za wysiłek, jaki wkładają w swoją codzienną pracę.
Ważną częścią uroczystości było odebranie przez dyrektora Tomasza Trelę symbolicznego ślubowania klasy pierwszej, klas czwartych i siódmych jako uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Głos zabrał przedstawiciel klas siódmych Piotr Stępień , a następnie odbyło się pasowanie przedstawicieli klas I, IV i VII.
W części artystycznej uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali się w krótkim programie , który wzbudził gromkie brawa, a uczniowie klas czwartych pokazali swoje umiejętności aktorskie w „Bajce o znudzonej królewnie”.
Program artystyczny zakończył się piosenką „Dziękujemy wam – Wacura Sisters”, którą zaśpiewała Klaudia Kurowska, a w chórku wspierały ją Wiktoria Dziosa ,Lena Grabska, Izabela Kulesza i Oliwia Wołos z klas 2e i 2f gimnazjum.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał ponownie dyrektor Tomasz Trela , który podziękował wszystkim występującym młodym artystom i życzył im wielu sukcesów w przyszłości.

This slideshow requires JavaScript.