Lekcje z Ok są OK

W naszej szkole stosujemy najnowocześniejsze metody nauczania. Jedną z takich metod są lekcje z OK, czyli ocenianiem kształtującym. W ocenianiu kształtującym, aby ułatwić uczniowi proces nauczania stosujemy różnego rodzaju pomoce naukowe. Jednym z takich elementów są „Metodniki”. Klasa IVb rozpoczęła już pracę nowymi metodami. Zanim czwartoklasiści otrzymali nowe pomoce, zostali wcześniej zapoznani z ideą nauczania w tym standardzie. Lekcje z OK to dokładne wskazywanie celu lekcji, zwłaszcza celu zrozumiałego dla uczniów i w języku uczniów, co z pewnością pomaga im zaangażować się bardziej w lekcję, gdy są świadomi tego, do czego dana wiedza może im się przydać. Widzą sens swojego działania. Dzięki nauczaniu metodą OK, nauczyciel stara się bardziej empatycznie „wejść w ucznia” i tak przygotować materiał na swojej lekcji, aby był on zwięzły, konkretny i jasny dla ucznia. Ocenianie kształtujące daje możliwość wspólnego, razem z uczniami wyboru metod – a więc włączenia uczniów do procesu nauki, uczynienia ich współodpowiedzialnymi za swoją edukację. Pozwala nawiązać bardziej pozytywne relacje między nauczycielem a uczniem. Warto podkreślić, że „Ocenianie Kształtujące” jest jedną z najbardziej efektywnych strategii prowadzących do osiągania wysokich wyników nauczania. Nasza szkoła jako jedna z pierwszych wdraża ten system oceniania. A co na to uczniowie? Ich zadowolone buzie mówią wszystko 🙂 Lekcje z OK są OK.!

This slideshow requires JavaScript.