Ślubowanie klas pierwszych

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli kwiaty i zapalili znicze przed popiersiem Patrona – Jana Pawła. Następnie złożyli oni uroczyste ślubowanie:

My, uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach, uroczyście ślubujemy:

– W każdej sytuacji i miejscu, godnie reprezentować swoja szkołę.
– Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę i pracę dla poszerzenia wiedzy
i umiejętności.
– Troszczyć się o mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole.

– Okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

– Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny.

– Szanować poglądy i przekonania innych ludzi.

– Tak jak nasz Patron – Jan Paweł II, nieść potrzebującym pomoc i otuchę oraz przeciwstawiać
się przejawom obojętności na los drugiego człowieka.

Następnie do młodzieży przemawiał dyrektor PG Nr 1 Tomasz Trela oraz proboszcz parafii pw. św. Krzyża ks. kanonik Kazimierz Chojnacki, który nawiązał do obchodów XII Dnia Papieskiego. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele klas I wpisali się do kroniki szkolnej i zaśpiewali hymn Gimnazjum.