Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Polska to jest wielka rzecz”… Pod takim hasłem obchodziliśmy Święto Niepodległości w naszej szkole. Była to niezwykła wycieczka w czasie, począwszy od XVIII wieku aż do dnia kiedy Józef Piłsudski przejął władzę wojskową z rąk Rady Regencyjnej. Młodzież zapoznała się z ważnymi wydarzeniami z historii Polski na kilku płaszczyznach: poprzez wiersze recytowane przez uczniów, obrazy i filmy emitowane przy pomocy najnowszych technologii, śpiew oraz mundury historyczne nawiązujące do dziejów naszego kraju. O rozbiorach Polski przypominała postać ubrana na czarno, złowieszczo wnosząca sześciany z datami parcelacji naszej ojczyzny przez trzech zaborców. Ze szczególną starannością przypomniany został wizerunek wskrzesiciela Polski marszałka Piłsudskiego oraz jego legionów.
W akademii wzięła udział „młodsza młodzież” czyli uczniowie klas IV oraz „starsza młodzież” czyli uczniowie klas gimnazjalnych. Chór prowadziła pani Bożena Jagiełło, za stronę techniczną odpowiedzialny był niezawodny pan Sebastian Kotlarek. Całość opracował pan Grzegorz Kocyk a wspierały go panie Grażyna Kręcisz i pani Maria Rytko. Scenografię wykonała pani Dorota Kogut.
Po zakończeniu dyrektor Tomasz Trela podziękował występującej młodzieży i ich opiekunom.
Pan dyrektor apelował do młodzieży o pielęgnowanie narodowej tradycji i szanowanie symboli narodowych.
Podkreślił, że patriotyzm nie polega tylko na noszeniu koszulek z „kotwicą” , ale patriotyzm to praca , nauka , dbanie o kraj i o swoją małą ojczyznę.
Prosił również o wywieszenie 11 listopada flagi narodowej.

This slideshow requires JavaScript.