„Podążając za świętością …. Jana Pawła II”

 

Wydarzeniu temu towarzyszyła wystawa fotografii pana Bogdana Mazura – wieloletniego nauczyciela tej szkoły, który w latach 2003 – 2013 dokumentował projekty związane z naszym Patronem. Wystawa obrazuje wszystkie działania, począwszy od 25-lecia pontyfikatu polskiego Papieża, poprzez odejście do Domu Ojca, nadanie imienia gimnazjum, kolejne rocznice pontyfikatu i śmierci aż do beatyfikacji Ojca Świętego. Wystawa po raz pierwszy została pokazana społeczności lokalnej w dniu 27 kwietnia 2014 r. w kościele parafialnym pw. św. Krzyża w Kozienicach.

Otwierając wystawę i zwracając się do uczniów dyrektor powiedział, iż nasze działania wychowawcze skoncentrowane były na pokazaniu waszym poprzednikom oraz wam wzoru, autorytetu, którym niewątpliwie był Jan Paweł II. Liczę, iż postawa naszego Patrona Jana Pawła II, jego system wartości, szczególne talenty, dokonania, wskazówki i liczne nauki będą motywem, który będzie was fascynował teraz i przez cale życie.

Pomysł na zorganizowanie wystawy oraz konkursu „Podążając za świętością … Jana Pawła II” narodził się tuż po ogłoszeniu przez Papieża Franciszka decyzji o kanonizacji Jana Pawła II. Celem nadrzędnym konkursu było pogłębianie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Papieża – Polaka, a także zachęta do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie, do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Przygotowanie do konkursu było jednocześnie duchowym przeżyciem, przypomnieniem wielkiego dzieła Jana Pawła II i oczekiwaniem na kanonizację Naszego Wielkiego Rodaka.

Liczny udział młodzieży w tym przedsięwzięciu świadczy o tym iż, Jan Paweł II i jego nauczanie wciąż budzą zainteresowanie. Konkurs składał się z czterech kategorii: plastycznej, literackiej, recytatorskiej i multimedialnej. Punktowane było nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolne obowiązki i standardy. Uczniowie zostali nagrodzeni za subtelne i mądre refleksje, wrażliwość na problemy współczesności, zaangażowanie i oryginalną formę.

W kategorii „recytacja” wzięło udział 9 uczniów. Spośród nich komisja wyłoniła następujących laureatów.

I miejsce ex aequo zajęli Krzysztof Celuch i Anna Turek.

II miejsce Dominika Wołos.

Wyróżnienia otrzymały Klaudia Fila, Anna Lutomska i Maja Wójcik

 

W kategorii prezentacja multimedialna pt. „Ślady obecności Jana Pawła II w moim mieście, regionie lub kraju” uczestniczyło 11 uczniów. Komisja konkursowa przyznała:

 

I miejsce ex aequo – Karolinie Kurek oraz Ksymenie Maciąg i Magdalenie Król

II miejsce – Karolinie Drapale

oraz wyróżnienia dla Anny Lutomskiej i Renaty Szewc.

W kategorii proza pt. „Słowa Jana Pawła II, które są dla mnie pomocą w trudnych chwilach” udział wzięło 14 uczniów. Nagrody główne przyznano:

I miejsce dla Bartłomieja Łukiewicza

II miejsce dla Wiktorii Lesisz

III miejsce dla Michała Wójtowicza oraz wyróżnienia dla Adriana Wasińskiego, Adriana Kocyka, Dominiki Wołos i Natalii Krześniak.

W kategorii plastycznej pt. „Podróże Jana Pawła II” udział wzięło 56 uczniów.

I miejsce ex aequo zajęły Weronika Stochmal i Adrianna Wałęka. II miejsce przyznano Agnieszce Pawlik, natomiast wyróżnienia otrzymali: Ksymena Maciąg, Bartłomiej Matracki i Dawid Dudek.

Składamy wielkie podziękowania dla wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali swoich podopiecznych do konkursu.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację prac. Jako pierwsze wystąpiły: Ania Turek i Klaudia Fila, które przybliżyły fragment twórczości Karola Wojtyły i Jana Pawła II . Potem ulubioną pieśń „Barkę” zagrał na instrumencie klawiszowym Damian Bączek, a fragmenty prozy przeczytali Bartłomiej Łukiewicz i Michał Wójtowicz.

Następnie zgromadzeni obejrzeli prezentacje multimedialne laureatów: Karoliny Kurek, Ksymeny Maciąg i Magdaleny Król oraz Karoliny Drapały.

Na zakończenie Bartek Matracki i Weronika Stochmal podziękowali wszystkim za uwagę i zachęcali do czytania dzieł Papieża, ponieważ w nich każdy może znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Przypomnieli, iż Jan Paweł II nigdy nie zapomniał, że jest Polakiem. Wręcz przeciwnie, na każdym kroku przypominał o tym, często do nas wracał.

My również nie zapominajmy o nim.
{gallery}images/pg1/2013-2014/Konkursy/Podazajac za swietoscia{/gallery}