„Przedszkolne wieści”

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele z oddziałów przedszkolnych postanowili wyjść naprzeciw

oczekiwaniom rodziców swoich wychowanków i raz w miesiącu wydawać gazetkę pt. „Przedszkolne

wieści”. Na początku każdego miesiąca, poczynając od października, na przedszkolnych tablicach

ogłoszeń będą pojawiały się wiadomości w formie gazety, dzięki którym rodzice będą wiedzieli, co

działo się we wszystkich grupach przedszkolnych.

Nasza gazetka będzie składała się z dwóch części . Pierwsza z nich będzie dotyczyła wydarzeń, w

których brały udział wszystkie dzieci. Druga zaś odnosić się będzie do wybranych wyjątkowych chwil

w poszczególnych grupach przedszkolnych.

Zachęcamy do lektury.