Sędzia Anna Maria Wesołowska w naszej szkole !

Anna Maria Wesołowska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest współautorką ustawy o świadku koronnym oraz ekspertem od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu precedensowego orzeczenia o nałożeniu na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i używaniem narkotyków. Napisała do Dziennika Łódzkiego cykl felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa, zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15 – 18 lat jako formę edukacji prawnej. Jako jedna z pierwszych wprowadziła przesłuchania dzieci – świadków i ofiar przestępstw w tzw. „niebieskim pokoju”.
Podczas spotkania z rodzicami sędzia Anna Maria Wesołowska wygłosiła wykład pt. ”Nowe zagrożenia a odpowiedzialność szkoły i rodziców za bezpieczeństwo dziecka”. 13 marca spotkała się z siedmiuset osobową grupą młodzieży z terenu miasta, gminy i powiatu, a w godzinach popołudniowych – z nauczycielami, którzy wysłuchali także wykładu Pani Doroty Sokołowskiej – dyrektora Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie i Pana Bogusława Tundziosa dyrektora MSCDN Wydział w Radomiu.