Szkolenie RKO

W szkole uczą się dzieci , ale czasem uczą się również ich nauczyciele. Nową świecką tradycją w naszej szkole jest szkolenie RKO , które od kilku lat prowadzi sympatyczny pan Jacek Wochniak 🙂 27 września 2017r. odbyła się Rada Pedagogiczna na, której został poruszony temat ewakuacji próbnej w naszej szkole. Po radzie wszyscy nauczyciele aktywnie uczestniczyli w szkoleniu na temat pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem pokazu było zapoznanie kadry pedagogicznej z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy,wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. Nauczyciele poznali ogólne zasady postępowania w miejscu wypadku,uczyli się ocenić zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc,oraz ocenić czy osoba oddycha. Ćwiczyli na fantomie uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze, a także tzw. pozycję boczną bezpieczną. Szkolenie przeprowadził Jacek Wochniak.

This slideshow requires JavaScript.