„UBOGACENI – WDZIĘCZNI” Gminny konkurs o św. Janie Pawle II

CELE KONKURSU: uczczenie pamięci św. Jana Pawła II; popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II; rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą wybitnego Polaka, Jego życiem, działalnością i...