Wielki sukces Pawła Mironiaka

11 grudnia 2015 roku w Warszawie miał miejsce ostatni etap konkursu wojewódzkiego wiedzy o społeczeństwie.
Reprezentant naszej szkoły – Paweł Mironiak – zdobył 70% ogólnej liczby punktów i tym samym stał się finalistą  konkursu.
Uczestnicy konkursu musieli się zmagać z zagadnieniami integracji europejskiej , migracji , miejsca Polski we współczesnym świecie jak i wykazać się znajomością zapisów Deklaracji Praw Człowieka i Konstytucji RP. Paweł był bezkonkurencyjny.
Finalistę  przygotowała pani Iwona Stępień.
Podobnym sukcesem może się pochwalić Anna Turek, uczennica pani Bożeny Jagielło , która na etapie rejonowym konkursu przedmiotowego z chemii zdobyła 73% punktów.
Wszyscy cieszymy się z sukcesów naszych wychowanków , a dyrektor powiedział ( cytuję z pamięci ) ” Gratuluję i cieszę się , że mogę pracować z tak zdolną i ambitną młodzieżą.”  Podziękował również opiekunom laureatów.