10 pytań o cyberprzemocy

Jednym z ważnych obszarów działań UNICEF jest ochrona dzieci przed przemocą. Przemoc może przybierać różne formy – od fizycznej, przez słowną, dręczenie czy cyberprzemoc, która ma miejsce właśnie w Internecie. W przestrzeni Internetu spędzamy bardzo dużo czasu. To, jak będziemy wzajemnie traktować się w Internecie, wpłynie nie tylko nasze samopoczucie, ale też na życie innych. Cyberprzemoc istnieje i ważne, aby wiedzieć jak jej przeciwdziałać i jak na nią reagować.