PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOZIENICACH Termin realizacji 08.07.2024 –  19.07.2024 CELE OGÓLNE: Stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie oraz odpowiedzialności...