I miejsce w XLIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym