Czwarte miejsce w gminnych zawodach w piłkę ręczną chłopców

W dniu 23 kwietnia w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kozienicach odbyły się rozgrywki w piłkę ręczną chłopców na szczeblu gminnym.
W turnieju wzięły udział reprezentacje czterech szkół: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP Janików oraz gospodarz zawodów PSP nr 4 w Kozienicach.
Rozgrywki odbywały się systemem „każdy z każdym”.
Po emocjonujących i zaciętych rozgrywkach nasza reprezentacja zajęła 4 miejsce.
Na zakończenie wszystkim uczestnikom wręczono medale i dyplomy.
Wszystkim gratulujemy.
Klasyfikacja końcowa wszystkich szkół:
I miejsce – PSP nr 1
II miejsce – PSP Janików
III miejsce – PSP nr 3
IV miejsce – PSP nr 4