Czwarte miejsce w gminnych zawodach w piłkę ręczną chłopców