Deklaracja i procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

Do pobrania:

  1. ZARZĄDZENIE Nr 20/69/2019/2020 z dnia21.05.2020 r Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz konsultacji z uczniami. -> pobierz
  2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/69/2019/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II  w Kozienicach. Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach -> pobierz
  3. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/69/2019/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Deklaracja uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  i rewalidacyjne w klasach: I-III w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach w okresie pandemii COVID-19 -> pobierz