Drugie i trzecie miejsce w Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK

Jak co roku członkowie szkolnego Koła PCK wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia PCK. W naszym gimnazjum I etap odbył się 30 listopada. Najlepsze wyniki osiągnęły : Julia Górka z klasy 1 b oraz Natalia Krześniak z klasy III b.

Etap rejonowy w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach odbył się 11 grudnia. Uczestnikami byli uczniowie gimnazjów i szkół średnich z naszego powiatu.

Problematyka Olimpiady dotyczyła tematyki prozdrowotnej , czerwonokrzyskiej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasze uczennice zajęły bardzo wysokie pozycje. Druga była Julia Górka, natomiast Natalia Krześniak uplasowała się na trzeciej pozycji. Zważywszy na to że wyższą lokatę wywalczyła tylko uczennica z Liceum Ogólnokształcącego z Kozienic, osiągnięcia te nabierają wyjątkowego znaczenia.

Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem uczennic sprawowała opiekunka szkolnego Koła PCK p. Dorota Mazur.