Duży sukces – II miejsce w Finale Międzypowiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży w tenisie stołowym chłopców