Dyplom dla naszej szkoły za udział w tegorocznej edycji obchodów Światowego Dnia Wody z PAH

W marcu dla uczniów klas: 7a, 7b, 8a i 8b zostały przeprowadzone warsztaty opracowane przez PAH.  Uczniowie w ramach warsztatów wykonali plakaty informujące o deficytach wody na świecie, o potrzebie jej oszczędzania. 22 marca włączyliśmy się do Obchodów Światowego Dnia Wody.  W  holu szkoły zaprezentowano prace uczniów. Za udział w akcji szkoła otrzymała dylom.
Opiekunem Akcji była Pani Iwona Bitner