Dyplom za udział w programie PCK „Radosny Uśmiech”