Dyplom za udział w XXIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK