Działania profilaktyczne w naszym gimnazjum

 

Uczniowie poznali fakty i mity związane z używkami. Mieli też okazję zapoznać się różnorodnymi formami zdrowego stylu życia. Prowadzący dokonali wśród uczestników zajęć wstępnej diagnozy zjawiska używania przez młodzież dopalaczy i narkotyków. Została ona następnie omówiona na szkoleniu o tej samej tematyce, zorganizowanym dla nauczycieli. Zajęcia zostały sfinansowane przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach. Dnia 4 listopada br. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach – Iloną Tarczyńską i Rafałem Mąkosą. Na wstępie młodzież obejrzała film profilaktyczny pt. „Domówka”. W oparciu o jego treść zostały omówione zachowania młodych ludzi związane z używkami, piciem alkoholu, przemocą i agresją. Funkcjonariusze starali się uświadomić uczniom, że te i inne zachowania ryzykowne występujące wśród nieletnich pociągają za sobą konsekwencje prawne, które w przyszłości rzutują na ich życiorysy. Policjanci szczególną uwagę zwrócili na problem cyberprzemocy. Młodzież często nie jest świadoma, że nagrywanie i umieszczanie w sieci cudzych zdjęć, filmików czy obrażanie na portalach innych jest karalne i w przypadku młodocianych może skutkować zgłoszeniem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami, o czym świadczyły licznie zadawane pytania. Spotkania z przedstawicielami policji wpisały się na stałe w kalendarz gimnazjum i odbywają się corocznie na początku kolejnego etapu edukacji. Co roku spotkania z funkcjonariuszami KPP w Kozienicach są organizowane także dla rodziców uczniów klas pierwszych. Młodzież w wieku gimnazjalnym często podejmuje różne ryzykowne działania, które niosą za sobą konsekwencje prawne. Uświadomienie tego rodzicom może pomóc w wychowaniu. Powyższe działania koordynowane były przez pedagoga Aleksandrę Jasik i nauczyciela świetlicy Magdalenę Cichowlas.

{gallery}images/pg1/2014-2015/Profilaktyka{/gallery}