Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie odbyło się oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Wszyscy pierwszoklasiści uroczyście ślubowali na sztandar szkoły, złożyli kwiaty przed popiersiem Patrona – Jana Pawła II i odśpiewali hymn szkoły. Następnie dyrektor Tomasz Trela dokonał symbolicznego pasowania przedstawicieli klas pierwszych na uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach.

 

W kolejnej części uroczystości pan dyrektor złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Życzył wielu sukcesów i osiągnięć w pracy pedagogiczno-wychowawczej. Następnie głos zabrał Przewodniczący Samorządu Szkolnego – Bartłomiej Matracki, który w imieniu wszystkich uczniów podziękował nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud, jaki wkładają w swoją codzienną pracę. Głos zabrała również przedstawicielka Rady Rodziców. Następnie dyrektor Tomasz Trela wręczył Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżniającym się nauczycielom: Iwonie Bitner, Krzysztofowi Cabanowi, Agnieszce Cieślakowskiej, Wiesławie Kucharskiej, Jowicie Madej, Elżbiecie Rytko, Joannie Skirzyńskiej, Urszuli Szerszeń i Grażynie Śmietance.

Poinformował także, że pani Maria Rytko otrzyma Nagrodę z rąk Burmistrza Gminy Kozienice za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Po części oficjalnej młodzież przedstawiła krótki program artystyczny związany z Dniem Edukacji Narodowej. Gimnazjaliści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i instrumentalne. Na zakończenie uroczystości uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane upominki. Dyrektor podziękował wszystkim zebranym za uczestnictwo w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

{gallery}images/pg1/2013-2014/den i slubowanie{/gallery}