Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2021 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klasy III a i III b pod kierunkiem wychowawców. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrali młodzi artyści, którzy piosenką i słowem przybliżyli nam szkolną rzeczywistość. W kierunku grona pedagogicznego popłynęło wiele ciepłych, życzliwych i pełnych uznania słów. Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycieli, ich poświęcenie, wyrozumiałość, cierpliwość, troskę o dobro wychowanków i dar najpiękniejszy…serce. Po części artystycznej głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Popis, która złożyła wszystkim nauczycielom życzenia i wręczyła drobne upominki. Na zakończenie akademii
głos zabrał p. Dyrektor Andrzej Suwała, który podziękował nauczycielom za dotychczasową pracę oraz zaangażowanie, życząc jednocześnie wytrwałości sukcesów i satysfakcji w wykonywaniu tego trudnego, ale pięknego zawodu.
Szczególnie wyróżnionym nauczycielom dyrektor wręczył nagrody..

Dziękujemy naszym wychowankom za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości.