Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja skupiające uwagę na symbolach polskiej państwowości, obchodzone w Polsce dopiero od 2004 r., na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, dlatego też w tym dniu wywieszamy flagę narodową.

„Na wietrze powiewa
Ku niebu się wznosi
Narodowe barwy
Flaga polska nosi
(…)
Kolor biały jest jak srebro
Woda, czystość i niewinność
A czerwony – barwa ognia
Krew, odwaga i waleczność…”